Prolog

Stránky Gašparín CO2 motory jsou o méně známé, ale nesmírně zajímavé modelářské specialitě - motorech, poháněných CO2 a modelech, které s nimi létají. Budu velice rád, když tyto stránky vzbudí váš zájem. Ještě více mne potěší, když se rozhodnete postavit si svůj první létající model, poháněný CO2 motorem.

Mojí snahou je ilustrovat široké možnosti pohonu létajících modelů s motory CO2.. Přeji jsi, aby se mé stránky staly fórem všech příznivců CO2 pohonu.

Oxid uhličitý patří mezi první média, která byla použita pro pohon modelů. Jednoduchost celého systému umožnilo řadu ojedinělých konstrukcí modelářských motorů od miniaturních až po rotační víceválcové motory. Proto také motory, poháněné CO2 nalézají uplatnění kromě modelářství také ve vědě a výzkumu. Vývoji a výzkumu v této oblasti jsem věnoval veškeré tvůrčí úsilí.

Rád bych se s návštěvníky těchto stránek podělil o své zkušenosti s jediným cílem. Přiblížit vám, modelářům, současné možnosti stavby modelů, poháněných motory na CO2. Pokud se rozhodnete vstoupit do zatím nevelké společnosti odelářů, kteří stavějí modely na tento druh pohonu, pokračujte dále a objevujte neznámé.

Domnívám se, že CO2 pohon pro náročnější modely není v plné míře komerční záležitost, ale je to výzva, která vyžaduje zájem a schopnost postupovat od jednoduchého k složitějšímu.

 

Na obrázku je můj první CO2 motor o obsahu 160 cmm z roku 1972. Nebyl vůbec dokonalý. Nemusíte váhat a zkuste co dovedete. Vše je na vašem rozhodnutí a na vaši vůli dosáhnout cíle.

Doufám, že více vám řekne prezentace CO2 modelů na těchto stránkách. Děkuji všem, kteří přispěli svou prací k naplnění stránek. Vám všem přeji mnoho úspěchů a zábavy s CO2 motory a modely.

S úctou a vděčností myslím na všechny osobnosti, které věci CO2 pohonu posunuli do předu. Zvláště na William L. Browna, otce moderních CO2 motorů.

 

Ve složité situaci moderního světa jsem vděčen za možnost prezentovat na Internetu současné možnosti využití pohonu modelů motory na CO2. Věřím, že pokrok techniky a technologie přinese nové možnosti použití CO2 pohonu.

Děkuji své manželce Věře a synovi Michalovi za jejich laskavé pochopení pro mne a mou práci.